Vstup do lístkového katalogu

Jmenný katalog filozofické a sociologické knihovny AV ČR představuje ve své naskenované podobě úplný soupis zejména filozofické a sociologické knižní literatury získané knihovnou od jejího založení (1955) do května r. 1998. Novější tituly jsou v elektronické databázi, v níž je možné vyhledávat pomocí systému Aleph.
Vzhledem k závažným ztrátám a poškození knihovního fondu povodní v r. 2002 a vzniku samostatné Knihovny Sociologického ústavu, katalog dnes již slouží především jako zdroj oborových bibliografických informací.
 

Knihovna Filozofického ústavu AV ČR
110 00  Praha 1, Jilská 1
Tel.: +420 222 220 091
E-mail: paslib@lorien.site.cas.cz